Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, cắt giảm dự toán một số khoản chi thường xuyên là một trong những nhiệm vụ thực hiện tài chính ...

Tại Phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, cần tiếp tục rà soát, nhất là Điều 30 trong Dự thảo Luật Hỗ ...

Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ gồm 2 loại: Trạm kiểm tra tải trọng xe cố định và Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động.

“Sau khi bỏ áp giá trần, việc quản lý theo chuỗi sẽ là biện pháp cốt lõi trong công tác quản lý giá sữa của cơ quan chức năng” – đây là khẳng định của ...

Đây là nội dung nổi bật của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 11/04/2017 về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt ...