Một quyết tâm nhìn thấy rõ từ Chính phủ về việc phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm nay, khi Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc thực hiện các giải pháp thúc ...

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối ...

Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc góp phần chuyển dịch cơ cấu các tỉnh biên giới theo hướng tích cực, dần tạo nên những khu kinh tế vùng biên năng ...

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. Trong đó đề xuất 6 hình thức lựa chọn nhà thầu gồm: 1- ...

Bộ Nội vụ đang dự thảo lần 2 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực ...

Đấu giá 89.500 tấn đường nhập khẩu năm 2017; Quy định mới về nhãn hàng hóa; Cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam; Danh mục công nghệ ...

Đó là khẳng định của đại diện Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) tại buổi họp báo chiều nay 31/5/2017 tại Hà Nội để giới thiệu nội dung Nghị ...

Trước tình trạng một số tỉnh ven biển xảy ra việc tàu vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP không đảm bảo chất lượng, gây thiệt hại cho chủ tàu, ngày 22/5 vừa qua, ...