Luật Phí, lệ phí (2015) có hiệu lực từ 1/1/2017, phí đối với một số nhóm hàng hóa dịch vụ sẽ chuyển sang cơ chế giá do nhà nước định giá. Bộ Tài chính cho ...

Tại cuộc họp báo chuyên đề ngày 23/12, ông Đặng Quyết Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính ...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 217/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân.