Một nghị định mới về quản lý sản xuất, kinh doanh rượu để thay thế Nghị định 94/2012/NĐ-CP (Nghị định 94) đang được Bộ Công Thương hoàn thiện và sớm trình Chính phủ thông qua.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Đà Nẵng cho biết, sở vừa phát văn bản gửi đến 164 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn phải báo cáo ...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 21/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết ...

Ban Chỉ đạo 389 TP. Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 11/BCĐ389/TP-CQTT đề nghị các sở, ngành thành viên và Ban Chỉ đạo 389 các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, ...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Nghị quyết số 27/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa ...