Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 10/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 234/2012/TT-BTC hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ (TPCP), trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và ...

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2011, ngày 15/2/2017 Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 440/QĐ-BCT ban hành Quy chế ...

Có thể nhận thấy một thực tế là tỷ lệ người hút thuốc lá ở Việt Nam vẫn còn khá cao. Vì vậy để kiểm soát và hướng tới giảm hút thuốc lá nên chăng ...

Ngày 9/2 vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND về “Khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn” thay thế Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ban ...

Ngân hàng Nhà nước, vừa công bố những điểm mới trong Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với ...