Đó là khẳng định của ông Phan Văn Chinh – Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết hoạt động thương mại biên giới. Dự ...