Hàng hóa có thương hiệu càng lớn thì tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trị tuệ càng nhiều và mức độ vi phạm không ngừng gia tăng. Từ đồng hồ, máy tính, giày dép, ...

Đồng Tháp là có thế mạnh là sản xuất lúa và cây ăn trái. Hàng năm lượng phân bón cung cấp cho sản xuất nông nghiệp là rất lớn, đây cũng nơi thuận lợi để ...