Nghị định 148/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường vừa được Chính phủ ban hành. Trong đó có nêu rõ thẩm quyền kiểm tra của lực ...

Nạn phân bón giả, phân bón kém chất lượng, nhập lậu hiện đã và đang gây thiệt hại nặng nề cho bà con nông dân, làm nhiễu loạn thị trường, ảnh hưởng nghiêm trọng uy ...

Trong tháng 10/2016, tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình không có nhiều biến động và tương đối ổn định, hàng hóa bảo đảm đủ phục vụ người tiêu dùng.