Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh về việc thực hiện Quyết định số 636/QĐ- BCT phê duyệt Kế hoạch triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử ...

Ngày 9/3, Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 của Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) ...

Đó là chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Long An tại cuộc họp ngày 21/2 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An với các địa phương và lực lượng chức năng trên địa bàn ...