Từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý Thị trường (QLTT) tỉnh Hà Giang tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung một số mặt hàng trọng điểm, đặc biệt là mặt ...

Nghị định số 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón được Chính phủ ban hành vào tháng 8/2017. Các cơ quan quản lý nhà nước kỳ vọng Nghị định sẽ chấm dứt sự rối ren trong quản ...

Ngày 18/10, Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa ...