Nhằm đảm bảo lưu thông hàng hóa, cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, chống các vi phạm pháp luật… trong hoạt động thương mại, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Thừa Thiên ...

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ- CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, ...

Dự thảo Nghị định về xuất xứ hàng hóa được Bộ Công Thương xây dựng, trình Chính phủ với nhiều điểm mới so với Nghị định số 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại ...