Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH; hạn mức trả tiền bảo hiểm; cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2017.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công ...

Đồng Tháp là có thế mạnh là sản xuất lúa và cây ăn trái. Hàng năm lượng phân bón cung cấp cho sản xuất nông nghiệp là rất lớn, đây cũng nơi thuận lợi để ...