Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An, để có căn cứ xử lý các doanh nghiệp chế biến xăng giả, đơn vị đã gửi mẫu đến Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn ...

Tình trạng phân bón giả, kém chất lượng chưa kiểm soát được đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho bà con nông dân cũng như các doanh nghiệp sản xuất phân bón chân chính.