Để giúp người tiêu dùng có thêm nhiều cơ hội tiếp cận, sử dụng thực phẩm sạch, Bộ Công Thương khuyến khích các doanh nghiệp (DN) tiếp tục chú trọng xây dựng, phát triển hệ ...