Thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương” năm 2017, Sở Công Thương nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức ...