Với hàng loạt quy định có ý nghĩa “cởi trói” cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ...

Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018, các cơ quan chức năng đã và đang tích cực triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm ...