Trước tình hình vệ sinh ATTP không bảo đảm có dấu hiệu gia tăng, Bộ Y tế đang dự thảo Quyết định thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP tại quận, huyện, thị ...

Sau 6 tháng triển khai Đề án "Thí điểm quản lý cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của TP. Hà Nội", đã có 55% cửa hàng kinh doanh ...