Thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương” năm 2017, Sở Công Thương nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức ...

Để giúp người tiêu dùng có thêm nhiều cơ hội tiếp cận, sử dụng thực phẩm sạch, Bộ Công Thương khuyến khích các doanh nghiệp (DN) tiếp tục chú trọng xây dựng, phát triển hệ ...