Dự kiến, tháng 6/2018, Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (ISO) sẽ công bố tiêu chuẩn mới về ISO 22000:2005, nhằm giúp doanh nghiệp (DN) áp dụng hệ thống an toàn thực phẩm ...

Để tạo dựng chỗ đứng vững chắc trên thị trường nội địa và thế giới, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) luôn coi chất lượng là yếu tố ...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa công bố kết quả xếp hạng 63 tỉnh, thành phố về công tác quản lý ATTP nông - lâm - thủy sản năm 2017.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp (DN) đã có nhận thức và hành động tích cực nhằm góp phần bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy ...

Cùng với việc cắt giảm hàng loạt điều kiện kinh doanh thực phẩm, thời gian qua, Bộ Công Thương đã có nhiều giải pháp nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý nhà nước, ...