Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018, các cơ quan chức năng đã và đang tích cực triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm ...

Thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương” năm 2017, Sở Công Thương nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức ...