Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 67/2017/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ ...

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Công tác cải cách hành chính (CCHC) của Cục Hóa chất cũng góp phần mang ...

Dự thảo “Luật Hành chính công” đang được đưa ra xin ý kiến góp ý để hoàn thiện trình Quốc hội xem xét, nếu sớm thông qua, ngoài việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ...

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 06/2017/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo ...

Vừa mới được Cục Sở hữu Trí tuệ ký duyệt cấp bằng sáng chế, dòng xe đạp điện Cap A- 2 của Công ty Cổ phần Xe điện toàn cầu PEGA đã bị làm nhái ...