“Trong năm 2016, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) đã tích cực, chủ động triển khai kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, ...

Không diễn biến phức tạp, không có “điểm nóng” như một số địa phương biên giới khác, nhưng hoạt động buôn lậu ở Hà Giang vẫn tiềm ẩn do đặc thù bà con dân tộc ...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư 35/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.