Một nghị định mới về quản lý sản xuất, kinh doanh rượu để thay thế Nghị định 94/2012/NĐ-CP (Nghị định 94) đang được Bộ Công Thương hoàn thiện và sớm trình Chính phủ thông qua.

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa ra thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Nhượng quyền Thương mại Quốc tế G10 và Công ty ...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 21/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết ...

Ban Chỉ đạo 389 TP. Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 11/BCĐ389/TP-CQTT đề nghị các sở, ngành thành viên và Ban Chỉ đạo 389 các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, ...