Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

Ngày 29/12/2016 vừa qua, Bộ Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 5107/QĐ-BCT quy định khung giá phát điện năm 2017 cho các nhà máy nhiệt điện và thủy điện.