Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam (15/3) năm nay do Bộ Công Thương phát động, tại nhiều địa phương sẽ diễn ra các hoạt động ý nghĩa nhằm giúp doanh nghiệp (DN) kết nối, bảo ...

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh về việc thực hiện Quyết định số 636/QĐ- BCT phê duyệt Kế hoạch triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử ...