Theo lãnh đạo Sở Công Thương Hòa Bình, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn, thời gian qua, Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình đã chú ...

Căn cứ báo cáo của Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam (MMV), Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương đã có thông báo chính thức về Chương trình thu hồi sản phẩm ...