Ngày 31/3/2017, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương đã tiếp nhận Hồ sơ của một số doanh nghiệp đại diện cho ngành sản xuất trong nước yêu cầu áp dụng biện pháp tự ...

Tại Phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, cần tiếp tục rà soát, nhất là Điều 30 trong Dự thảo Luật Hỗ ...

Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ gồm 2 loại: Trạm kiểm tra tải trọng xe cố định và Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động.

“Sau khi bỏ áp giá trần, việc quản lý theo chuỗi sẽ là biện pháp cốt lõi trong công tác quản lý giá sữa của cơ quan chức năng” – đây là khẳng định của ...