Sau khi nhận được hơn 100 khiếu nại về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Công ty TNHH Recess (Lazada.vn), Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD), Bộ Công Thương ...

Thời gian gần đây, tình hình buôn lậu, vận chuyển thuốc lá lậu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn không ít các đối tượng ...

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân ...