Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia ...

Từ 1/8/2017 việc công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được NSNN hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Thông tư 61/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban ...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 67/2017/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ ...

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Công tác cải cách hành chính (CCHC) của Cục Hóa chất cũng góp phần mang ...

Dự thảo “Luật Hành chính công” đang được đưa ra xin ý kiến góp ý để hoàn thiện trình Quốc hội xem xét, nếu sớm thông qua, ngoài việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ...