Hơn một năm trước, với quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, việc đầu tiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quan tâm là xây dựng và hoàn thiện thể chế ...

Thời gian qua, tình hình buôn lậu thuốc lá trên địa bàn biên giới tỉnh An Giang vẫn diễn biến phức tạp, phương thức thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi; cấu ...