Các hội chợ quốc tế lớn tại An-giê-ri năm 2016 và 2017

Bản in
Các hội chợ quốc tế lớn tại An-giê-ri năm 2016 và 2017

Dưới đây danh sách các hội chợ, triển lãm quốc tế lớn tại An-giê-ri cuối năm 2016 và năm 2017, do Thương vụ Việt Nam tại An-giê-ri cung cấp, để các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tham dự.

 

Tên hội chợ, triển lãm

Định kỳ

Địa điểm

Thời gian

1. Triển lãm về lĩnh vực điện, nước ở An-giê-ri

(ALGERIA WATER AND ELECTRICITY EXPO)

Tổ chức hàng năm

Thủ đô Alger

05.12 - 07.12 2016

2. Triển lãm quốc tế về linh kiện, trang thiết bị, dịch vụ và bảo trì xe ô tô

(EQUIP AUTO ALGERIA)

Tổ chức hàng năm

Trung tâm triển lãm Alger

27.02 - 02.03 2017

3. Triển lãm quốc tế về công nghiệp mỏ (MICA)

Hai năm một lần

Thủ đô Alger

28.02 - 02.03 2017

4. Triển lãm quốc tế về vận tải, logisque (ALGERIA INFRASTRUCTURE)

Hàng năm

Thủ đô Alger

06.03 - 08.03 2017

5. Triển lãm Bắc Phi về những nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ dầu khí (NAPEC)

Hàng năm

Khách sạn
Hilton - Alger

14.03 - 17.03 2017

6. Triển lãm quốc tế về trang thiết bị bệnh viện và y tế (SIEHM)

Hàng năm

Thủ đô Alger

Tháng 4/2017

7. Triển lãm quốc tế về dệt và mốt (TEXTYLE EXPO)

 

Trung tâm khách sạn và hội nghị Meridien tại thành phố Oran 

02.04 - 05.04 2017

8. Triển lãm quốc tế ngành chế biến nông sản thực phẩm An-giê-ri (DJAZAGRO)
 

Hàng năm

Thủ đô Alger

10.04 - 13.04 2017

9. Triển lãm quốc tế về xây dựng, vật liệu xây dựng và công chính (BATIMATEC)

Hàng năm

Thủ đô Alger

Tháng 5/2017

10. Hội chợ quốc tế Alger FIA - FOIRE INTERNATIONALE D’ALGER

Tổ chức hàng năm

Trung tâm triển lãm Alger

Từ 8-13/5/2017

11. Triển lãm nhà ở, vật liệu xây dựng và công chính (BATIMATEC)

Tổ chức hàng năm

Trung tâm triển lãmAlger

Tháng 10/2017

12.Triễn lãm Công nghiệp quốc tế Alger (ALGER INDUSTRIES)

Tổ chức hàng năm

Trung tâm triển lãm Alger

Tháng 10/2017

13. Triển lãm quốc tế về chăn nuôi, máy nông nghiệp và chế biến nông sản (SIPSA-AGRISIME & SIPSA-AGROFOOD)

Tổ chức hàng năm

Trung tâm triển lãm Alger

Tháng 10/2017

Triển lãm thế giới các nhà cung cấp trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi và chế biến nông sản, trang thiết bị nông nghiệp (SIMA-SIPSA ALGÉRIE)

Tổ chức hàng năm

Trung tâm triển lãm Alger

02.10 - 13.10 2017

Trung tâm Triển lãm Alger (Palais des Expositions d'Alger)
Địa chỉ: Pins Maritimes, Alger, 16000, Algérie

Tel fixe: +213 21 386727;  Fax : +213 387058;

Siteweb: http://www.safex-algerie.com
E-mail: Contact@safex-algerie.com

Tin mới cập nhật
Các tin khác