Bộ Công Thương đề ra 3 nhóm giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu

15:23 | 24/04/2018

Tại Hội nghị trực tuyến về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu do Bộ Công Thương tổ chức sáng ngày 23/4/2018, tại Hà Nội.Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã nhấn mạnh đến 3 nhóm giải pháp lớn nhằm tăng trưởng xuất khẩu bền vững.  (Đọc thêm)