Bộ Công Thương chính thức bãi bỏ Thông tư 37

Bản in
Bộ Công Thương chính thức bãi bỏ Thông tư 37

Ngày 12/10, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký ban hành Thông tư số 23/2016/TT-BCT bãi bỏ Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30/10/2015 quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Thông tư 37 được bãi bỏ sẽ gỡ khó một phần cho doanh nghiệp dệt may

Đây là một trong những nỗ lực của Bộ Công Thương nhằm giúp các doanh nghiệp dệt may khắc phục khó khăn về cả sản xuất, xuất khẩu trong thời điểm hiện tại.

Theo thông tư 37, những sản phẩm dệt may không thuộc phạm vi điều chỉnh của thông tư này gồm sợi, vải mộc chưa qua xử lý hoàn tất, hàng miễn trừ ngoại giao, hàng trong túi lãnh sự, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng trong định mức miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm dệt may tiêu thụ trên thị trường Việt Nam. Bộ Công Thương chỉ định và ủy quyền tham gia hoạt động kiểm tra nhà nước với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Cũng theo Thông tư 37, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước đối với sản phẩm dệt may sản xuất trong nước, việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may sản xuất trong nước thực hiện theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và quy định tại Điều 20, Thông tư số 48/2011/TT-BCT. Việc thực hiện kiểm tra hàm lượng trong sản phẩm dệt may nhập khẩu được thực hiện với các hình thức: Kiểm tra thông thường, kiểm tra giảm, kiểm tra hồ sơ và kiểm tra xác suất.

Thông tư 23 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/11/2016.

Tin mới cập nhật
Các tin khác