Bộ Công Thương ban hành Quy chế tiếp công dân

Bản in
Bộ Công Thương ban hành Quy chế tiếp công dân

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2011, ngày 15/2/2017 Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 440/QĐ-BCT ban hành Quy chế tiếp công dân của Bộ Công Thương.

Mục đích tiếp công dân nhằm lắng nghe, tiếp nhận các thông tin, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, góp ý kiến của công dân về những hành vi vi phạm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Việc tiếp công dân của Bộ được thực hiện tại Phòng Tiếp công dân trong khuôn viên Trụ sở của Bộ (số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Bộ trưởng tiếp công dân định kỳ mỗi tháng một ngày vào ngày thứ 6, tuần thứ 3 của tháng. Trường hợp Bộ trưởng đi vắng sẽ ủy quyền cho một đồng chí Thứ trưởng tiếp công dân thay Bộ trưởng.

Việc tổ chức tiếp công dân thường xuyên của Bộ được thực hiện trong các ngày làm việc của cơ quan Bộ (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, Tết) tại Phòng Tiếp công dân. Thanh tra Bộ là cơ quan thường trực tiếp công dân của Bộ.

Đối với trường hợp khiếu nại, tố cáo phức tạp liên quan đến nhiều lĩnh vực, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, Tổng cục liên quan để tổ chức tiếp công dân.

Phòng Tiếp công dân của Cơ quan Bộ, thuận tiện, lịch sự, bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc tiếp công dân.

Tin mới cập nhật
Các tin khác