BIDV lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh “Thương hiệu quốc gia”

Bản in
BIDV lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh “Thương hiệu quốc gia”

Trong lễ công bố các doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia năm 2016, BIDV lần thứ 5 liên tiếp vinh dự là 1 trong 5 đơn vị thuộc lĩnh vực ngân hàng tài chính bảo hiểm được vinh danh.  

Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong hoạt động kinh doanh của BIDV, đồng thời, cũng khẳng định uy tín và vị trí thương hiệu của BIDV trên thị trường ngân hàng tài chính, thước đo trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, nâng cao khả năng cạnh tranh góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu ngành ngân hàng Việt Nam trên thị trường khu vực và quốc tế.

Qua hơn 13 năm thực hiện, chương trình đã có những thành công đáng ghi nhận, như: Giúp doanh nghiệp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và tăng cường năng lực xây dựng, quảng bá và bảo vệ thương hiệu sản phẩm; Lựa chọn các thương hiệu sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia để hỗ trợ phát triển giá trị theo mục tiêu của chương trình; Tuyên truyền, quảng bá cho Chương trình Thương hiệu quốc gia và các thương hiệu sản phẩm Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Tin mới cập nhật
Các tin khác