Bảo Việt hoàn thành Báo cáo Tích hợp và Báo cáo Phát triển bền vững 2016

Bản in
Bảo Việt hoàn thành Báo cáo Tích hợp và Báo cáo Phát triển bền vững 2016

Nắm bắt kịp thời xu hướng của báo cáo tại khu vực và trên thế giới; không ngừng hoàn thiện, đổi mới trong quản trị doanh nghiệp và minh bạch hóa thông tin, Tập đoàn Bảo Việt vừa hoàn thành Báo cáo Tích hợp và Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016 với nhiều điểm nhấn khác biệt.

Tiên phong lập Báo cáo Phát triển bền vững theo tiêu chuẩn GRI STANDARDS

Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016 của Bảo Việt được thực hiện theo các tiêu chí của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu với phương pháp tiếp cận toàn diện, đầy đủ và có hệ thống nhất từ trước tới nay. Hệ thống báo cáo này đã giúp Bảo Việt xây dựng các chỉ tiêu KPIs cụ thể trong từng lĩnh vực phát triển, xác định các vấn đề trọng yếu, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên liên quan, thực hiện theo dõi đánh giá và truyền thông một cách có hệ thống. Thông qua việc thực hiện Báo cáo Phát triển bền vững, doanh nghiệp cũng nhìn nhận và đánh giá được những đóng góp về mặt xã hội và môi trường, từ đó giúp cân bằng các kế hoạch hoạt động sắp tới vì mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội.

Theo đó, Báo cáo Phát triển bền vững 2016 của Bảo Việt được cấu trúc theo tiêu chuẩn GRI rõ ràng và dễ hiểu với bốn nội dung chính là: GRI 101 Thông tin chung; GRI 200 Vấn đề kinh tế; GRI 300 Vấn đề môi trường; GRI 400 Vấn đề xã hội và 33 chỉ tiêu đặc thù.

Mặc dù Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập Báo cáo Phát triển bền vững GRI Standards dự kiến chính thức sử dụng phổ biến vào năm 2018 nhưng Bảo Việt đã tiên phong áp dụng Bộ tiêu chuẩn này cho Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016. Doanh nghiệp cũng tham gia soạn thảo và rà soát phiên bản tiếng Việt của GRI cùng đại diện GRI tại Việt Nam và các cộng sự của PwC, IFC để góp phần trải nghiệm và đưa tới một phiên bản tiêu chuẩn GRI gần gũi và thân thiện hơn với doanh nghiệp Việt Nam.

Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016 của Bảo Việt còn áp dụng bộ chỉ số đánh giá doanh nghiệp bền vững Việt Nam (CSI). CSI là tiêu chí đánh giá của Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam hàng năm. CSI được xây dựng như là thước đo giá trị của doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí về phát triển bền vững trong các lĩnh vực kinh tế, môi trường và xã hội, như là một công cụ để ghi nhận các mục tiêu, đo lường và quản lý các thay đổi nhằm làm cho hoạt động của doanh nghiệp được bền vững hơn.

Phát hành phiên bản video tích hợp, ứng dụng công nghệ đa nền tảng trong phát hành Báo cáo

Nắm bắt xu hướng truyền thông tích hợp, Bảo Việt tiến hành sản xuất báo cáo phiên bản video, thể hiện những điểm nhấn, giúp các nhà đầu tư, cổ đông, khách hàng có một bức tranh tổng quát nhất, dễ hiểu nhất về doanh nghiệp mà họ đã, đang và sẽ gắn bó lâu dài. Bên cạnh đó, Bảo Việt còn triển khai báo cáo sử dụng công nghệ tiên tiến trên nền tảng di động và kỹ thuật số trên ứng dụng di động, website (Responsive Web, Android - IOS Applications), được lập trình với giao diện linh hoạt, tương thích với nhiều thiết bị kỹ thuật số.

Việc tiếp tục phát triển các ứng dụng nêu trên giúp giảm thiểu số lượng báo cáo bản in và giúp các nhà đầu tư trong và ngoài nước có thể truy cập và lưu trữ thông tin về Tập đoàn Bảo Việt một cách dễ dàng và thuận tiện, giúp người đọc luôn có những trải nghiệm tốt nhất khi xem báo cáo bất kể người đọc đang dùng thiết bị nào.

Báo cáo Tích hợp và Báo cáo Phát triển bền vững của Bảo Việt được xuất bản bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh giúp cho nhà đầu tư, cổ đông trong và ngoài nước tiện tra cứu và tham khảo thông tin của doanh nghiệp. Như vậy, tính chung hai báo cáo, Tập đoàn Bảo Việt đã cung cấp gần 2.000 trang thông tin trên cả 2 phiên bản Anh - Việt. 

Nâng tầm hội nhập và ứng dụng các chuẩn mực quốc tế để hoàn thiện Báo cáo Tích hợp 2016 theo chuẩn mực quốc tế IIRC

Là doanh nghiệp tiên phong thực hiện Báo cáo Tích hợp theo chuẩn mực quốc tế International Integrated Reporting Council ('the IIRC'), Bảo Việt mong muốn không ngừng gia tăng giá trị của doanh nghiệp và các bên liên quan. Báo cáo Tích hợp năm 2016 của Bảo Việt hội tụ các yếu tố cơ bản và cốt lõi của một báo cáo tích hợp theo tiêu chuẩn quốc tế, không chỉ gắn kết và xâu chuỗi các vấn đề trọng yếu như chiến lược và định hướng kinh doanh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2025, mà còn đưa ra các yếu tố tạo động lực tăng trưởng, các nội dung về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro cũng như các vấn đề môi trường, xã hội.

Việc triển khai Báo cáo Tích hợp 2016 theo chuẩn mực IIRC giúp tích hợp thông tin được lượng hóa đến các chỉ tiêu cụ thể một cách đầy đủ trên các khía cạnh tài chính, quản trị, trách nhiệm môi trường và xã hội. Bảo Việt đã sử dụng Báo cáo như một công cụ gắn kết và trao đổi với các bên liên quan một cách rõ ràng về chiến lược, kế hoạch và cách thức sử dụng nguồn lực và tạo ra các giá trị. Do đó, Báo cáo Tích hợp của Bảo Việt cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn toàn diện về hoạt động của doanh nghiệp, từ đó hỗ trợ cho việc đưa ra các quyết định đầu tư trong dài hạn.

Nâng cao chất lượng thông tin quản trị theo Thẻ điểm quản trị công ty ASEAN: Với mong muốn chia sẻ thông tin về công tác quản trị doanh nghiệp với nhà đầu tư và các bên tham gia thị trường, Bảo Việt đã triển khai đánh giá việc thực hiện quản trị doanh nghiệp theo thẻ điểm quản trị ASEAN.

Khẳng định vị thế định chế tài chính - bảo hiểm hàng đầu với thông điệp “Sẵn sàng cất cánh”: Với việc lựa chọn thông điệp “Sẵn sàng cất cánh”, Bảo Việt thể hiện mong muốn sẵn sàng nắm bắt những cơ hội mới, phát huy tiềm năng để vươn cao và bay xa hơn, tiếp tục chinh phục những thành công trên chặng đường phát triển tiếp theo.

Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường biển qua thông điệp “Em yêu biển”: Với thông điệp “Em yêu biển”, Bảo Việt muốn truyền tải thông điệp về ý thức bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường biển, đồng thời khơi dậy tình yêu biển đảo quê hương, hướng đến phát triển bền vững thông qua lăng kính và góc nhìn của chính các em nhỏ - thế hệ tương lai của đất nước. Với hoạt động này, một lần nữa, Bảo Việt tiếp tục lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái, hướng đến phát triển bền vững của cả cộng đồng. Với việc xây dựng chiến lược phát triển bền vững từ 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, Bảo Việt đã thể hiện rõ sự gắn kết mục tiêu phát triển bền vững của thế giới trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Tin mới cập nhật
Các tin khác