APEC Việt Nam 2017 - Điểm đến và sự lan tỏa - Phần 1: Cơ hội vàng cho các doanh nghiệp Việt Nam

13:57 | 30/10/2017

APEC Việt Nam 2017 là cơ hội vàng, không những nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam hội nhập, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.