APEC 2017: Đối thoại về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số

16:16 | 16/05/2017

Đối thoại Chính sách cao cấp về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số là một trong những điểm nhấn trong các hoạt động của Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp (SOM-2) trong Năm APEC Việt Nam 2017.  (Đọc thêm)