8 nhiệm vụ trọng tâm của Petrolimex trong năm 2018

Bản in
8 nhiệm vụ trọng tâm của Petrolimex trong năm 2018

Công ty mẹ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX) vừa tổ chức Hội nghị người lao động tại Hà Nội. Hội nghị tập trung vào xác định những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho năm 2018 với tinh thần “tạo động lực mới cho sự phát triển”.

Tổng giám đốc Petrolimex Phạm Đức Thắng phát biểu chỉ đạo hội nghị

8 nhiệm vụ được xác định cho năm 2018, cụ thể như sau:

Thứ nhất, với vai trò và vị thế Công ty mẹ - cơ quan đầu não của toàn ngành, tập trung chỉ đạo và điều hành sát sao, quyết liệt các nhiệm vụ, bằng các giải pháp đã được nêu ra tại Hội nghị tổng kết 2017 nhân kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập Petrolimex (12/1/2018).

Thứ hai, tổ chức thành công phiên họp thường niên 2018 của Đại hội đồng cổ đông PLX, tiếp đó, tập trung triển khai thắng lợi các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.

Thứ ba, xây dựng lộ trình đầu tư phát triển với giải pháp ưu tiên áp dụng là tự động hóa nhằm nâng cao hiệu quả quản trị điều hành sản xuất - kinh doanh và nâng cao năng suất lao động trong toàn ngành.

Thứ tư, nâng cao chất lượng tổ chức mối quan hệ nghiệp vụ giữa các phòng ban tại Công ty mẹ và giữa Công ty mẹ với các tổng công ty/công ty con trong hệ thống PLX; lấy tiến độ và hiệu quả giải quyết công việc làm mục tiêu.

Thứ năm, nghiên cứu, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty mẹ theo hướng phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới - giai đoạn của hội nhập sâu rộng và cạnh tranh quyết liệt.

Thứ sáu, rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định theo hướng tăng cường hiệu quả sử dụng vốn, áp dụng các giải pháp quản trị rủi ro phù hợp với mục tiêu phát triển, thực tiễn phát sinh và các quy định hiện hành của nhà nước.

Thứ bảy, xây dựng cơ chế và môi trường bảo đảm cho người lao động phát triển bản thân, cống hiến tối đa và có hiệu quả cao, thu nhập và các chế độ chính sách được bảo đảm trên cơ sở áp dụng bản mô tả công việc của từng cá nhân/từng chức danh, từng phòng ban; bố trí phù hợp và tạo điều kiện về đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ/tính chuyên nghiệp và thực hiện cơ chế tiền lương, tiền thưởng phù hợp với đóng góp của mỗi cá nhân, tập thể.

Thứ tám, tiếp tục phát huy dân chủ cơ sở và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tiên phong, đậm bản sắc PLX - làm cơ sở vững chắc để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực mới cho sự phát triển với tinh thần “để tiến xa hơn”.

Người lao động Công ty mẹ mong muốn và nỗ lực sát cánh cùng tất cả người lao động tại các tổng công ty/công ty con trong hệ thống Petrolimex, đồng tâm hiệp lực xây dựng Petrolimex an toàn và hiệu quả; duy trì tốc độ tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực ngành hàng: Xăng dầu, dầu mỡ nhờn, gas, vận tải viễn dương, bảo hiểm, thương mại dịch vụ và thiết kế - xây lắp với mục tiêu trước mắt là hoàn thành kế hoạch năm 2018 và mục đích lâu dài là sự phát triển của thương hiệu Petrolimex nổi tiếng, bảo đảm quyền lợi các cổ đông/nhà đầu tư, góp phần tích cực vào công cuộc hội nhập phát triển của đất nước.

Tin mới cập nhật
Các tin khác