7 bước quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, phát triển bền vững

10:16 | 10/01/2017

Việc áp dụng 7 bước cơ bản vào hệ thống sản xuất của doanh nghiệp có thể giải quyết được một số vấn đề còn tồn tại để có thể tăng năng suất chất lượng.