Năm 2016, Ngành Công Thương kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (14/5/1951-14/5/2016). Nhân sự kiện quan trọng này, Bộ Công Thương sẽ tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, trong đó đặc biệt ...