5S hỗ trợ doanh nghiệp tăng năng suất và chất lượng

15:18 | 22/11/2016

Thực hành tốt 5S là một công cụ nền tảng giúp các tổ chức, doanh nghiệp cải tiến năng suất và giảm thiểu lãng phí.